Coaching

Als therapeutisch kindercoach werk ik vanuit een holistische visie. Holistisch wil zeggen: alles is met elkaar verbonden, er wordt gekeken naar het grotere geheel. Een kind is met zijn ouders verbonden, daarom kijk ik naar het gezin als geheel en werk ik dus ook met de ouders. Ik werk met de vier niveaus van ervaren: het lichaam, het denken, het gevoel en energie. Er is altijd interactie tussen deze niveaus. Dat houdt in dat een lichamelijke klacht gekoppeld kan worden aan één van de drie andere aspecten. Andersom kunnen geestelijke klachten of storingen in de energiestroom van het lichaam leiden tot lichamelijke klachten. Een negatief zelfbeeld kan bijvoorbeeld hoofdpijn veroorzaken. Emoties die je niet kunt verteren, kunnen tot chronische buikpijn leiden. We gaan samen op zoek naar de oorsprong van de klacht. Waar is die ontstaan en hoe creëer je weer balans? Ik zet jouw systeem in beweging en geef naast bewustwording en tips, handvatten mee. Ik werk veel met het lichaam. Ik leer je opnieuw te luisteren naar je lichaam en wat dit je heeft te vertellen.

Kennismaking
Tijdens een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek bepalen we of er een wederzijdse klik is en of we met elkaar verder gaan. Als dat zo is, stuur ik jullie het intake formulier.

De intake
Het intakegesprek is alleen met de ouders. We spreken het ingevulde intakeformulier door en bespreken de hulpvraag.

De eerste sessie is met het kind
Hierin maak ik kennis met het kind en zal ik methodieken toepassen om een beeld te krijgen van het kind. De ouder is hierbij aanwezig.

De tweede sessie is met de ouders
Hierin geef ik jullie een terugkoppeling van de eerste sessie met jullie kind. We bespreken het coachplan: het aanbod, het aantal sessies en het huiswerk wordt afgestemd op de behoefte vanuit het gezin.

Klik hier voor contact