Coaching

Aanbod
Het aanbod en huiswerk wordt afgestemd op de behoefte van het kind.

Wat aan de orde komt:

 • Ontspanningstechnieken
 • Focus en concentratie
 • Zelfvertrouwen
 • Basistechniek

Wat aan de orde kan komen:

 • Spelling
 • Rekenen
 • Klokkijken
 • Lezen
 • Begrijpend lezen
 • Topografie
 • Schrijven

Aantal coaching sessies
Afhankelijk van het kind zijn er ongeveer 6 tot 8 sessies van een uur nodig, waarbij één van de ouders steeds aanwezig is. De sessies zijn eens per drie weken.

Wat wordt verwacht van kind en ouders?
Tijdens de intake bespreken we waar we in de coaching samen aan gaan werken. Tijdens de coaching worden technieken aangereikt om informatie visueel op te slaan in het hoofd. Het kind zal zich deze technieken eigen moeten maken. Om de coaching te laten slagen, zijn oefening en vooral toepassing doorslaggevend voor het succes ervan. Aan het eind van elke sessie wordt dan ook besproken wat er de komende drie weken thuis van kind en ouder(s) wordt verwacht.

Toepassing op school
In de eerste coaching sessie leert het kind de basistechniek aan waarmee het direct thuis en op school aan de slag kan gaan. Uiteraard is het van belang dat de ouder de leerkracht op de hoogte stelt van de coaching. Tijdens de sessies zal ik ook aangeven wat de ouder en de leerkracht kunnen doen om het kind zo optimaal mogelijk te ondersteunen.

Klik hier voor contact.

hijklmnop