Kernvisiecoach

Voor wie is de Kernvisie methode geschikt?
Voor kinderen (en volwassenen) die vooral gericht zijn op beelddenken en kinesthetisch (gevoelsmatig) zijn ingesteld. Deze kinderen hebben vaak ook dyslexie, dyscalculie, ADHD of ADD.

Waarom Kernvisie methode?
Omdat kinderen die in beelden denken en/of kinesthetisch zijn ingesteld door de Kernvisie methode leren omgaan met deze manier van denken. Of anders gezegd: ze leren het beelddenken in te zetten op school.
Dit gebeurt door middel van het aanleren van verschillende technieken om lesstof zelf visueel op te slaan en op het gewenste moment op te roepen.
Wanneer je dit eenmaal kan, geven deze technieken je de verantwoording over je eigen leerproces. Het beelddenken is niet weg, maar het wordt wel hanteerbaar en inzetbaar. De Kernvisie methode draagt daarmee bij aan het versterken van de motivatie.

Doel
Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om kinderen vanuit hun eigen sterke visuele kant te laten leren. Door hun sterke kant in te zetten, krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en plezier en ervaren ze wat ze wél kunnen. De resultaten zorgen ervoor dat kinderen meer gemotiveerd zijn om te leren en daardoor gaat hun leerrendement omhoog. Kortom: het kind komt in zijn kracht.

Klik hier voor contact.

abcdefg